Typ lepidla Charakteristika Balení (g)
Ergo 5011 Vteřinové lepidlo univerzální
 • Rychlé lepení široké škály materiálů
 • Vytvrzuje rychle za pokojové teploty na principu aniontové polymerizace vlivem absorbované vlhkosti
 • Kyselé povrchy můžou zpomalit proces vytvrzování , zásadité jej urychlují
 • Je součástí systémů pitné vody
 • Relativní vlhkost vzduchu nižší než 30% brzdí proces vytvrzování, při hodnotách nad 80% dochází k tzv. šokovému vytvrzení, jež způsobuje nižší konečnou pevnost spoje a sníženou odolnost
 • Při teplotách přes 165°C dochází k rozkladu lepidla a nevratnému poškození spoje
20/30/50/500
Ergo 5012 Vteřinové lepidlo univerzální
 • Umožňuje rychlé lepení široké škály materiálů a je vhodný pro DIY aplikace
 • Vytvrzuje rychle za pokojové teploty na principu aniontové polymerizace vlivem absorbované vlhkosti
 • Kyselé povrchy můžou zpomalit proces vytvrzování, zásadité jej urychlují
 • Relativní vlhkost vzduchu nižší než 30% brzdí proces vytvrzování, při hodnotách nad 80% dochází k tzv. šokovému vytvrzení, jež způsobuje nižší konečnou pevnost spoje a sníženou odolnost
 • Při teplotách přes 165°C dochází k rozkladu lepidla a nevratnému poškození spoje
5
Ergo 5014 Vteřinové lepidlo univerzální
 • Umožňuje rychlé lepení široké škály materiálů
 • Především je vhodný pro nerovné, hrubé a porézní materiály
 • Výborně lepí keramiku, ferity, dřevo, korek, kůži a textilie
 • Vytvrzuje rychle za pokojové teploty na principu aniontové polymerizace vlivem absorbované vlhkosti
 • Kyselé povrchy můžou zpomalit proces vytvrzování, zásadité jej urychlují
 • Relativní vlhkost vzduchu nižší než 30% brzdí proces vytvrzování, při hodnotách nad 80% dochází k tzv. šokovému vytvrzení, jež způsobuje nižší konečnou pevnost spoje a sníženou odolnost
 • Při teplotách přes 165°C dochází k rozkladu lepidla a nevratnému poškození spoje
20/30/50/500
5039 Vteřinové lepidlo univerzální
 • Tixotropní charakter výrobku je vhodný pro lepení větších spár a práce na svislých površích
 • S výjimkou dřevěných povrchů vytvrzuje pomaleji než ostatní vteřinové lepidla což umožňuje lepení větších ploch
 • Produkt vytvrzuje na principu aniontové polymerizace vlivem absorbované vlhkosti
 • Kyselé povrchy můžou zpomalit proces vytvrzování, zásadité jej urychlují
 • Relativní vlhkost vzduchu nižší než 30% brzdí proces vytvrzování, při hodnotách nad 80% dochází k tzv. šokovému vytvrzení, jež způsobuje nižší konečnou pevnost spoje a sníženou odolnost
 • Při teplotách přes 165°C dochází k rozkladu lepidla a nevratnému poškození spoje
3/20
5200 Vteřinové lepidlo – kov
 • Díky nízké viskozitě je vhodné pro lepení těsně přiléhajících kovových součástek
 • Produkt vytvrzuje velmi rychle a nabízí vysokou konečnou pevnost
 • Typickou aplikací je fixace síta třídiče na kovové rámy za současného použití aktivátoru ergo 5100
 • Kapilární tok umožňuje aplikovat lepidlo i po montáži (např. pro zajištění stavěcích šroubů a lepení feritů)
20/50/500
5210 Vteřinové lepidlo – kov
 • Středněviskózní vteřinové lepidlo s vylepšenou tvrdostí pro dobrou pevnost ve smyku a odolnost teplotním změnám
 • Je vhodný zejména pro lepení kovů, feritů a keramiky
 • Používá se taky pro aplikace vystavované opakovaně mechanickému namáhání
20/50/500
5300 Vteřinové lepidlo – Elastomer
 • Umožňuje rychlé lepení všech běžných elastomerů (pevná i pěnová pryž)
 • Je vhodný zejména pro lepení SBR, NBR a EPDM
 • Výborná odolnost vůči vlhkosti a stárnutí vlivem klimatických a teplotních změn
 • Produkt vytvrzuje na principu aniontové polymerizace vlivem absorbované vlhkosti
 • Kyselé povrchy můžou zpomalit proces vytvrzování, zásadité jej urychlují
 • Relativní vlhkost vzduchu nižší než 30% brzdí proces vytvrzování, při hodnotách nad 80% dochází k tzv. šokovému vytvrzení, jež způsobuje nižší konečnou pevnost spoje a sníženou odolnost
 • Při teplotách přes 165°C dochází k rozkladu lepidla a nevratnému poškození spoje
20/30/50/500

5400 Vteřinové lepidlo – plast
 • Rychle lepí většinu plastů
 • Vhodný pro lepení materiálů s odlišnými součiniteli teplotní roztažnosti
 • Součástí systémů pitné vody
 • Produkt vytvrzuje na principu aniontové polymerizace vlivem absorbované vlhkosti
 • Kyselé povrchy můžou zpomalit proces vytvrzování, zásadité jej urychlují
 • Relativní vlhkost vzduchu nižší než 30% brzdí proces vytvrzování, při hodnotách nad 80% dochází k tzv. šokovému vytvrzení, jež způsobuje nižší konečnou pevnost spoje a sníženou odolnost
 • Při teplotách přes 165°C dochází k rozkladu lepidla a nevratnému poškození spoje
20/30/50/500
5634 Vteřinové lepidlo – kov
 • Bylo vyvinuto především pro spoje kov/kov a kov/plast, kde je požadována vysoká pevnost v odlupu
 • Je odolné proti rázům štěpení
 • Vytvrzuje pomaleji, dostatek času na provedení montáže
 • Odolné proti vlhkosti, klimatickým změnám a mnoha organickým rozpouštědlům
20/50/500
5705 Vteřinové lepidlo – univerzální
 • Lepí širokou škálu materiálů
 • Vhodný zejména pro lepení plastů, elastomerů a mírně porézních materiálů (např. dřeva)
 • Produkt vytvrzuje na principu aniontové polymerizace vlivem absorbované vlhkosti
 • Kyselé povrchy můžou zpomalit proces vytvrzování, zásadité jej urychlují
 • Relativní vlhkost vzduchu nižší než 30% brzdí proces vytvrzování, při hodnotách nad 80% dochází k tzv. šokovému vytvrzení, jež způsobuje nižší konečnou pevnost spoje a sníženou odolnost
 • Při teplotách přes 165°C dochází k rozkladu lepidla a nevratnému poškození spoje
20/50/500
5713 Vteřinové lepidlo – Plast
 • Umožňuje rychlé lepení většiny plastů
 • Vhodný pro lepení materiálů s odlišnými součiniteli teplotní roztažnosti a porézní materiály (např. kůže, dřevo, korek)
 • Produkt vytvrzuje na principu aniontové polymerizace vlivem absorbované vlhkosti
 • Kyselé povrchy můžou zpomalit proces vytvrzování, zásadité jej urychlují
 • Relativní vlhkost vzduchu nižší než 30% brzdí proces vytvrzování, při hodnotách nad 80% dochází k tzv. šokovému vytvrzení, jež způsobuje nižší konečnou pevnost spoje a sníženou odolnost
 • Při teplotách přes 165°C dochází k rozkladu lepidla a nevratnému poškození spoje
20/30/50/500
5861 Vteřinové lepidlo – porézní
 • Vhodný pro rychlé a účinné lepení porézních, absorbujících a kyselých povrchů
 • Konkrétní aplikace např. na dřevo, kůži, papír, korek, tkaniny, pěny
 • Produkt vytvrzuje na principu aniontové polymerizace vlivem absorbované vlhkosti
 • Neproniká do lepeného materiálu a zabraňuje jeho tvrdnutí a vzniku prasklin
 • Relativní vlhkost vzduchu nižší než 30% brzdí proces vytvrzování, při hodnotách nad 80% dochází k tzv. šokovému vytvrzení, jež způsobuje nižší konečnou pevnost spoje a sníženou odolnost
 • Při teplotách přes 165°C dochází k rozkladu lepidla a nevratnému poškození spoje
20/50/500
5880 Vteřinové lepidlo – černé
 • Vhodné pro aplikace s extrémními požadavky na spoj
 • Produkt je tvrzen černou gumou a nabízí výbornou odolnost proti mechanickému namáhání, teplu a vlhkosti
 • Vykazuje dobrou pevnost v odlupu
 • Díky své odolnosti vysokým teplotám (krátkodobě až 140°C) je vhodný i pro SMT
 • Černá barva je výhodná pro aplikaci v reproduktorech
20/50/500
5889 Vteřinové lepidlo – speciální
 • Vhodné pro lepení kovů, feritů, keramiky a většiny plastů, včetně obtížně lepitelných (např. polyoxymethylen)
 • Doporučuje se na lepení kovů v kombinaci s plasty
 • Nabízí vysokou pevnost ve smyku a odlupu a odolnost vůči teplotním změnám
20/50/500
5901 Vteřinové lepidlo – bez zápachu
 • Nízkoviskózní vteřinové lepidlo téměř bez zápachu
 • Vhodné pro aplikace, kde je nutné nanést jen malé množství lepidla bez výskytu reziduí kolem spáry (kosmetický průmysl)
 • Bod tání je 165°C
20/50/500
5922 Vteřinové lepidlo – bez zápachu
 • Středněviskózní vteřinové lepidlo téměř bez zápachu
 • Vhodné pro aplikace, kde je nutné nanést jen malé množství lepidla bez výskytu reziduí kolem spáry (kosmetický průmysl a umělecká řemesla)
 • Bod tání je 165°C
20/50/500
5923 Vteřinové lepidlo – bez zápachu
 • Vysokoviskózní vteřinové lepidlo téměř bez zápachu
 • Vhodné pro aplikace, kde je nutné nanést jen malé množství lepidla bez výskytu reziduí kolem spáry (kosmetický průmysl a umělecká řemesla)
 • Bod tání je 165°C
20/50/500
5925 Vteřinové lepidlo – Elastomer
 • Umožňuje rychlé lepení elastomerů, plastů a kovů
 • Produkt vytvrzuje na principu aniontové polymerizace vlivem absorbované vlhkosti
 • Neproniká do lepeného materiálu a zabraňuje jeho tvrdnutí a vzniku prasklin
 • Relativní vlhkost vzduchu nižší než 30% brzdí proces vytvrzování, při hodnotách nad 80% dochází k tzv. šokovému vytvrzení, jež způsobuje nižší konečnou pevnost spoje a sníženou odolnost
 • Při teplotách přes 165°C dochází k rozkladu lepidla a nevratnému poškození spoje
20/30/50/500
5950 Vteřinové lepidlo – Plast
 • Umožňuje rychlé lepení elastomerů, plastů a kovů
 • Díky nízké viskozitě je vhodný pro mikroaplikace (vyplňuje i velmi malé spáry)
 • Produkt vytvrzuje na principu aniontové polymerizace vlivem absorbované vlhkosti
 • Neproniká do lepeného materiálu a zabraňuje jeho tvrdnutí a vzniku prasklin
 • Relativní vlhkost vzduchu nižší než 30% brzdí proces vytvrzování, při hodnotách nad 80% dochází k tzv. šokovému vytvrzení, jež způsobuje nižší konečnou pevnost spoje a sníženou odolnost
 • Při teplotách přes 165°C dochází k rozkladu lepidla a nevratnému poškození spoje
20/50/500
5973 Vteřinové lepidlo – Elastomer
 • Rychle lepí elastomery, plasty a kovy
 • Díky vysoké viskozitě je vhodný k lepení složitých geometrických povrchů bez rizika stékání
 • Produkt vytvrzuje na principu aniontové polymerizace vlivem absorbované vlhkosti
 • Neproniká do lepeného materiálu a zabraňuje jeho tvrdnutí a vzniku prasklin
 • Relativní vlhkost vzduchu nižší než 30% brzdí proces vytvrzování, při hodnotách nad 80% dochází k tzv. šokovému vytvrzení, jež způsobuje nižší konečnou pevnost spoje a sníženou odolnost
 • Při teplotách přes 165°C dochází k rozkladu lepidla a nevratnému poškození spoje
20/50/500

 

Tabulka pro výběr produktu na základě lepených materiálů

 

Doručovanie balíkov pre Českú republiku:

PPL zásielková služba do 24 hodín

PPL zberné miesto hraničný prechod Stráni-Květná 687 66

Cena prepravy balíkov:
- 120,- Kč balík do 50kg
 

- ostatné dohodou
+ 25,- Kč doručenie na dobierku
- ceny  sú bez  DPH

 

Účet CZK -  Česká republika:

FIO banka, a.s. - pobočka Uherské Hradište 68606

Účet:  2500703406 / 2010
IBAN: CZ67 2010 0000 0025 0070 3406
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

 

 

 

Kontakty

5M / Diamant Servis / Ergo / Unique Textiles

5M Slovakia s.r.o.

Moravské Lieskové 993
916 42 Moravské Lieskové
Slovensko

IČO: 36326143
IČ-DPH: SK2020183550

tel: 00421 32 77 92 896
fax: 00421 32 77 92 897

mapa

Sales and technical support:
Obchodno - technický poradca:

Ing. Milan Zámečník
mobil: 00421 907 164 773
email: info@5mslovakia.sk
www.eshop.5MSlovakia.sk
www.5MSlovakia.sk

 

Doručovanie balíkov pre Slovensko:

DPD  zásielková služba do 24 hodín

Cena prepravy balíkov:

- 5,00,- Eur balík  do 50kg

- ostatné dohodou
+ 1,00,-  Eur doručenie na dobierku
- ceny  sú bez  DPH

 

Účet EUR - Slovenská republika:

VUB, a.s. - pobočka Nové Mesto nad Vámo 91501

Účet:  1648519758 / 0200
IBAN: SK83 0200 0000 0016 4851 9758
SWIFT/BIC: SUBASKBX